Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim obecnie przeprowadza 2 licytacje nieruchomości.

 

L.P. Data Opis licytacji Zobacz obwieszczenie
1. 07.08.2019 Druga licytacja

Nieruchomości rolno-leśne położone w msc. Jasień gm. Repki.
1. działka nr 121/2 o pow. 1,4814 ha,
2. działka nr 122 o pow. 2,6200 ha.
Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą nr KW SI1P/00003264/7.

Zobacz obwieszczenie
2. 07.08.2019

Pierwsza licytacja

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 166/6
o pow. 1,2013 ha położona w msc. Karlusin gm. Sokołów Podlaski.
Posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr KW SI1P/00047799/6.

Zobacz obwieszczenie