Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim obecnie przeprowadza 2 licytacje nieruchomości.

 

L.P. Data Opis licytacji Zobacz obwieszczenie
1. 22.10.2019

Pierwsza licytacja

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o funkcji produkcyjno-usługowej
z częścią biurowo socjalną; działki ew. nr 786/2 i 828/1 o łacznej pow. 0,60 ha
położona w Lebiedziach gm. Sterdyń, posiadająca urządzoną księgę wieczystą o nr SI1P/00039853/4.

2. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym;
działka ew. nr 1824 o pow. 0,4129 ha położona w Sokołowie Podlaskim
przy ulicy Kosowskiej 50, posiadająca urządzoną księgę wieczystą o nr SI1P/00022864/2.

Zobacz obwieszczenie
2. 01.10.2019

Pierwsza licytacja

Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona jako działka nr ew. 1441/2 o pow. 1,51 ha położona w msc. Telaki
gm. Kosów Lacki. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą o nr KW SI1P/00043108/

Zobacz obwieszczenie